OUT SOON

CREPUSCOLO You Tomb Cover 450

OBSCURA QALMA From The Sheol To The Apeiron cover 450

OUT NOW

MIRIUM I Am Free cover 450

SHAME YOURSELF Driving Force cover 1500

SYMPHONY OF SYMBOLS Historiocriticism Cover 450

OMEGA DIATRIBE Trinity Cover 450

DRUKNROLL Unbalanced Cover 450

HORTUS ANIMAE GLP Cover 450

CODE NOIR Burn Card 450

LEGION OF WOLVES Bringers Of The Dark Sleep cover CD

1000DEAD 1000DeadCD

DRUKNROLL Bad Math 450

ARKANA CODE Brutal Conflict450

FROM THE SHORES Of Apathy cover 450

SMYTE Paradise Lost

Metal Scrap Compilation 9 Witchery Flames Of Underground Lust

UNDERDAMPED SYSTEM Phantom Pain

aeternus prophet   exclusion of non dominated material

ex animo   neverday

druknroll   in the game

full MIND AFFLICTION Into The Void

Rock Hard #35/2016

ROCK HARD35Po obdrzarn materiâlov od ukrajinského vydavaterstva Metal Scrap Records, к mne doteraz neznâmej kapele s nâzvom AETERNUS PROPHET, som si podra ciernobieleho obalu a v podstate aj podra loga kapely myslel, ze sa jednâ о na Ukrajine dost оЬГйЬепу black metal. Aj podfa promo-materiâlov sa ku tejto kapele a о jej Style pfsalo ako о old school raw black/death metale. Takze predpoklad bola kombinâcia .brüsky a motorove] pily". No po spustenf ma z omylu vyvledli uz prvé akordy. Tazké, temné, valivé, uhrancivé az atmosférické tony zalejü posluchâca ako najôernej- sia smola. Viem, ze tÿch pridavnÿch mien je troska vefa, aie je to skutoCne to najvystihujucejSie. Toto vsetko je doplnené hromovÿm growlingom, takze z tÿchto slov je zrejmé, le sa jednâ skôr о starÿ death metal dobre reznutÿ doomom (toho black metalu som tu nasiel fakt veTmi mâlo). .Exclusion Of Non- Dominated Material" je druhy radovy album kapely, ktorÿ obsahuje desaf skladieb s nâzvami v azbuke (a s anglickÿm prekladom) a aj naspievané v ukrajin- skom jazyku. Toto musfm skôr vyzdvihnûf, пакоГко to tu nadmieru pasuje. Kto chce teda na viac ako pâfdesiat minüt zâjsf do krajiny temnosti a tienov, ma moznosf v podobe ukrajinskych tvorcov kultu fazkej nenâvisti.

4.2/5
KRIMATOR (Rock Hard #35/2016)

object1205369700

total metal records logo

another side records logo

PNGLogo1

total metal pr agency logo

total metal distribution logo