Rock Hard #37/2016

Rock Hard 37Byl jsem hodnë zvëdav со uslyslm. Groove metal mâm totiz spojen hlavnë s udernostf, agresivitou a tahem porâd kupredu. Bern ho jako hranicnf meznlk mezi melodickou stranou metalu a tou tvrdou ex¬treme. Pfivlastek technickÿ и mne hned od zacâtku vzbuzoval docela rozpaky. Z câsti se to kapele poda- filo, ale snaha о urcitou originalitu zûstala nêkde na pûl cesty. Nëkteré technické pasâze v jednotlivÿch skladbâch mi znf hodnë podobnë, ne-li stejnê. A to, ze znf porâd dokola, mi pripadâ, jako umëlé prodlu- zovâni dotycnÿch skladeb. S groove metalu tu zûsta- lo jen to kytarové rifovânl a zpëv, jinak je nahrâvka hodnë utahanâ a z rychlé dravosti daného stylu tu nenf slyset skoro nie. Mâm ve své sbirce pâr alb znâ- mÿch і ménë znâmÿcb kapel hrajfcfch groove metal, ale abych si pustil „Phantom Pain" znovu, musel bych
na nëj mit vyslovenë chut a tu tetf nemâm.

3/5
JIRI PAVLIK (Rock Hard #37/2016)

object1205369700

total metal records logo

another side records logo

PNGLogo1

total metal pr agency logo

total metal distribution logo