Rock Hard #32

ROCKHARD32Poliaci sü üplne vsade, môzete ich stretnüt hoc aj na konci sveta. Tito akurât zakotvili v frsku a ur- cite uz v prâci potrhali vsetky normy, a preto sa z nudy rozhodli zalozif kapelu PEDOPHILE PRIESTS. Ze to bolo z lâsky ku kresfanstvu, je üplne jasné. Vo svojej muzike mixujü meiodicky death a thrash metal, obcas poriadne temnÿ, obcas pekne tech- nickÿ, az si zaspommate na ATHEIST, PESTILENCE, prfpadne PHANTASMABORY. To su samozrejme tie svetlé momenty. Tienisté zâkutia v podobâch od- rhovaciek, ktoré zlozite na prvej sküske, moc zily netrhajü. Mâm sfce rada kapeiy, ktoré sa snazia o nâvrat starÿch cias, no tento nâvrat v podobe komunistického priemeru sa moc nevydaril. Pripomina mi to napr. martinskÿch ANTISOCIAL a EDITOR, ktori mali nasfastie nejakÿch 15 rokov k dobru. Asi chceli byf chalani zauji'mavejsi tymto black/death/punk/core vokâlom, no skôr nim asi odradia. To je samozrejme vec nâzoru, nemôze kazdÿ predsa zvracat vnütornosti. Vo stvrtej skladbe supli sice poriadne tvrdé riffy, dokonca solo znie orientâlne, 5. instrumentalka a üryvky niektorÿch d'alsfch zase pôsobia ako vykradnu- tÿ „Domination* feeling, no prirovnâvat svoju tvorbu ku MORBID ANGEL, HATE ETERNAL, NILE je poriadne prepisknuté. Dve skladby s poTskymi textami sü viac nez dost ale zas na druhej strane je pekné, ze üplne nezatracujü rodnü rec. To, ze album natiahli na 40 minüt, z coho zaujimavo ne- znie ani polovica, (hlavne ta prvâ je dosf züfalâ) jefakttrochuzatrest.

3,6/5
MOONY (Rock Hard #32)

 

object1205369700

total metal records logo

another side records logo

PNGLogo1

total metal pr agency logo

total metal distribution logo